Retningslinjer

Jammerbugt Kommune er en vigtig aktør i forbindelse med beskyttelse af grundvandet og sikring af drikkevandsinteresserne. Det er her beskrevet, hvilke retningslinjer Jammerbugt Kommune vil følge i planlægning og sagsbehandling, så grundvandsinteresserne sikres. En retningslinje er styrende for kommunens myndighedsudøvelse fx i forbindelse med tilladelser og godkendelser. En retningslinje er ikke bindende for borgerne, men kommunen forpligter sig til at følge retningslinjernes bestemmelser.