Blokhus Vandværk

Blokhus Vandværk

 

Område

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Oplysningskampagne

 – Borgere inden for indvindingsopland

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Der iværksættes oplysningskampagner til borgere inden for indvindingsopland for at højne den generelle bevidsthed om, at der er behov for at beskytte drikkevandsressourcen. Oplysningskampagnen kan fx informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer.

 

Olietanke

BNBO

Vandværk

2020 ->

Der er registreret en nedgravet olietank inden for BNBO, denne bør erstattes med en overjordisk tank.

 

Forureningskortlagt grund

Indvindingsopland

Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

2020 ->

Der er registreret en forureningskortlagt grund inden for indvindingsoplandet. Jammerbugt Kommune vil gennem dialog med Region Nordjylland søge en prioritering af jordforureningslokaliteter inden for indvindingsopland.