Attrup Vandværk

Attrup Vandværk

 

Område

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Frivillig aftale om pesticidfri dyrkning

 

Den del af BNBO som ligger uden for 25 m zonen

Vandværk

2020 - 2022

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning.

 

Frivillige aftaler om begrænsning af nitratudvaskningen

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige dyrkningsaftaler om reducering af nitratudvaskningen. Dette kan ske ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning.

 

Oplysningskampagne

– Landbrug

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Information om miljøvenlig landbrugsdrift til landmænd med jord i indvindingsopland.

 

Skovrejsning

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Vandværket kan med fordel overveje muligheden for skovrejsning eller braklægning inden for indvindingsopland.

 

Nødforbindelse

 

Vandværk

2020 ->

Jammerbugt Kommune anbefaler, at muligheden for etablering af nødforbindelse til andet vandværk undersøges.