Rendbæk Vandværk

Rendbæk Vandværk

 

Område

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Oplysningskampagne

– Landbrug

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Information om miljøvenlig landbrugsdrift til landmænd med jord i indvindingsopland.

 

Oplysningskampagne

– Borgere inden for indvindingsopland

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Der iværksættes oplysningskampagner til borgere inden for indvindingsopland for at højne den generelle bevidsthed om, at der er behov for at beskytte drikkevandsressourcen. Oplysningskampagnen kan fx informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer.

 

Forureningskortlagt grund

Indvindingsopland

Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

2019 -

Inden for indvindingsoplandet findes der en forureningslokalitet på V2-niveau.

Jammerbugt Kommune vil gennem dialog med Region Nordjylland søge en prioritering af jordforureningslokaliteter inden for indvindingsopland.

 

Skovrejsning

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Vandværket kan med fordel overveje muligheden for skovrejsning eller braklægning inden for indvindingsopland.

 

Nødforbindelse

 

Vandværk

2019 -

Jammerbugt Kommune anbefaler, at muligheden for etablering af nødforbindelse til andet vandværk undersøges.