Byområder

Byområder kan udgøre en potentiel forureningstrussel i forhold til grundvandet. Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider, olie og kemikalier samt eventuel udsivning fra kloakker udgør de største forureningstrusler over for grundvandet i byområder.

I OSD Pandrup udgør bebyggelse 6,8 % af arealanvendelsen, mens bebyggelse i OSD Tingskov/Brovst udgør 3,0 % af arealanvendelsen.