Aalegaards Vandværk

Aalegaards Vandværk

 

Område

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning

Den del af BNBO som ligger uden for 25 m zonen

Vandværk

2020- 2022

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning.

 

Frivillige aftaler om begrænsning af nitratudvaskningen

 

 

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige dyrkningsaftaler om reducering af nitratudvaskningen. Dette kan ske ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning.

 

Oplysningskampagne

– Landbrug

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Information om miljøvenlig landbrugsdrift til landmænd med jord i indvindingsopland.

 

Skovrejsning

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Vandværket kan med fordel overveje muligheden for skovrejsning eller braklægning inden for indvindingsopland.

 

Forureningskortlagte grunde

Indvindingsopland

Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune

2020 ->

Inden for indvindingsoplandet findes der en forureningslokalitet på V2-niveau og en lokalitet på V1-niveau. Jammerbugt Kommune vil gennem dialog med Region Nordjylland søge en prioritering af jordforureningslokaliteter inden for indvindingsopland.

Olietanke

BNBO

Vandværk

2020 ->

Der er en overjordisk olietank, den bør sikres mod spild.

Nødforbindelse

 

Vandværk

2020 ->

Jammerbugt Kommune anbefaler at muligheden for etablering af nødforbindelse til andet vandværk undersøges.