Forside

Formålet med Jammerbugt Kommunes Vandforsyningsplan 2023-2034 er at sikre grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen, så borgere og virksomheder også i fremtiden kan forsynes med godt drikkevand.

Vandforsyningen til Jammerbugt Kommune er baseret på indvinding af grundvand. Overordnet set er grundvandet af god kvalitet, og der er tilstrækkeligt af det til at sikre den fremtidige forsyning af kommunen. Vandforsyningen varetages af en række vandværker spredt over hele kommunen.

Rent drikkevand baseret på naturligt grundvand er ikke længere en selvfølge, og der kræves derfor en indsats for at sikre den fremtidige forsyning med drikkevand. Derfor skal indvinding og produktion planlægges i god tid. Grundvandet skal beskyttes og forsyningsanlæggene skal vedligeholdes og renoveres. For at løfte disse opgaver er det vigtigt, at kommune, vandværker, borgere, landbrug og virksomheder deltager og arbejder sammen. Vandforsyningsplanen danner grundlaget for dette samarbejde.

Planen beskriver den politik og de målsætninger, som Jammerbugt Kommune arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer. Planen redegør for, hvordan Jammerbugt Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere, herunder hvilke områder vandværkerne forsyner, hvor stort et vandbehov, der vil være fremover, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis egen vandforsyning må opgives.

Vandforsyningsplanen er:

  • grundlaget for Jammerbugt Kommunes forvaltning.
  • grundlaget for vandforsyningernes planlægning.
  • borgernes mulighed for at få indblik i vandforsyningen i kommunen.

Planperioden er angivet til at være 12-årig, hvor der forventes en revision af planen hvert 4. år.

Vandforsyningsplanen har været i offentlig høring fra den 03.11.2023 til 29.12.2023 og er vedtaget af Byrådet den 20.03.2024