Tranum Vandværk

Tranum Vandværk får vand fra Langdal Vandværk. Fordelingsvandværket forsyner størstedelen af Tranum og landejendomme omkring. Vandværket forsyner 191 ejendomme. Der er ingen behandling af vandet. Der er et mindre antal enkeltindvindere i vandforsyningsområdet.

Aktuel vandkvalitet
De seneste vandanalyser kan ses her.

Plan for Tranum Vandværk
Tranum Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværk, herunder fælles administration.

Kontaktoplysninger
Tranum Vandværks hjemmeside.