Ryaa Vandforsyning

Ryaa Vandforsyning får vand fra Aabybro Vand. Fordelingsvandværket forsyner ejendomme i Ryå By og landejendomme omkring. Vandværket forsyner 102 ejendomme. Der er ingen behandling af vandet. Der er ingen enkeltindvindere i vandforsyningsområdet.

Aktuel vandkvalitet
De seneste vandanalyser kan ses her.

Plan for Ryaa Vandforsyning
Ryaa Vandforsyning skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration.

Kontaktoplysninger
Ryaa Vandforsynings hjemmeside.