Vedsted Kærs Vandværk

Vedsted Kærs Vandværk får vand fra Aabybro Vand. Fordelingsvandværket forsyner landejendomme ved Vedsted Kær. Vandværket forsyner 33 ejendomme. Der er ingen behandling af vandet. Der er ingen enkeltindvindere i vandforsyningsområdet.

Aktuel vandkvalitet
De seneste vandanalyser kan ses her.

Plan for Vedsted Kærs Vandværk
Vedsted Kærs Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration.

Kontaktoplysninger
Vedsted Kærs Vandværks hjemmeside.