FN's Verdensmål

Vandforsyningsplanen skal medvirke til en mere bæredygtig udvikling af  vandindvindings - og vandforsyningsområdet i Jammerbugt Kommune. Fundamentet for denne udvikling er bl.a. baseret på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i 2015. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og yderligere 169 delmål, som er universelle og vedrører os alle. Alle FN-lande forpligter sig med målene til at arbejde for en bæredygtig udvikling for hele jorden frem mod 2030.

Figur: FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Inden for vandforsyningsplanlægning kommer verdensmål 6, som handler om at sikre alle adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt, til at spille en væsentlig rolle.

Denne vandforsyningsplan er udarbejdet med baggrund i Vandforsyningslovens § 14, som siger, at kommunerne skal udarbejde en plan for, hvordan vandforsyningen tilrettelægges, hvilke almene vandforsyninger forsyningen skal bygge på og hvilke områder de skal forsyne.

Vandforsyningsplanen består af de overordnede rammer for Jammerbugt Kommunes vandindvindingsstrategi, retningslinjer for tilladelser og prioritering af grundvandsbeskyttelsen i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse.

Vandforsyningsplanen og kommunens sagsbehandling efter Vandforsyningsloven er underlagt en række andre rammer og love fra EU, fra nationalt niveau samt kommunalt niveau, som er beskrevet under Rammer og lovgrundlag.