Planens tilblivelse

Vandforsyningsplan 2023-2034 er udarbejdet i henhold til Vandforsyningslovens § 14. Planen gælder for hele Jammerbugt Kommune og erstatter Vandforsyningsplan 2010-2022. Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Jammerbugt Kommune i samarbejde med Grundvandsrådet og de almene vandværker i kommunen. 

Arbejdet med Vandforsyningsplanen blev for alvor skudt i gang i maj 2022, hvor der blev afholdt et stort fællesmøde for alle de almene vandværker i Jammerbugt Kommune. På mødet blev der bl.a. drøftet mål for den fremtidige vandforsyning i Jammerbugt Kommune, herunder forsyningsområder og forsyningssikkerhed. Grundvandsrådet og vandværkerne er efterfølgende løbende blevet inddraget, og har haft mulighed for at læse og kommentere målene, retningslinjerne samt stambladene for de respektive vandværker. Inden Vandforsyningsplanen blev fremlagt politisk behandling, blev der afholdt endnu et stort fællesmøde for alle de almene vandværker i Jammerbugt Kommune, og planen har været fremlagt Grundvandsrådet samt Grønt Råd.

Offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2023-2034 har været i offentlig høring fra den 03.11.2023 til 29.12.2023 og er vedtaget af Byrådet den 20.03.2024.

Siden forslag til Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2023-2034 blev sendt i offentlig høring er der sket nogle væsentlige ændringer i vandforsyningsstrukturen i Jammerbugt Kommune. Fordelingsvandværkerne Arentsminde Vandværk, Brovst Vand, Fredensdal Vandværk og Halvrimmen Vandværk er overtaget af Vandforsyningen Brovst og Omegn, som i samme ombæring har skiftet navn til Bratskov Vand. Tranum Vandværk er overgået til et fordelingsvandværk, og får alt vandet fra Langdal Vandværk. Ændringerne er blevet indarbejdet i planen.