Almene Vandværker

I Jammerbugt Kommune er der 38 almene vandværker fordelt over hele kommunen.

Figur: Forsyningsområder for almene vandværker (lyseblå) og fordelingsvandværker (mørkeblå) i Jammerbugt Kommune.