Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes ud fra om vandværkerne:

  • har nødforbindelse, så forbrugerne kan forsynes fra et andet vandværk.
  • har ekstra indvindingsboringer eller kildepladser, hvis grundvandet bliver forurenet.
  • har adgang til reservedele, eksempelvis en rentvandspumper, hvis en pumpe svigter.

En sikker vandforsyning forudsætter at vandværkerne eksempelvis arbejder sammen ved at forbinde ledningsnettene mellem vandværkerne, så de kan levere vand til hinanden, hvis der opstår problemer med forsyningen fra et af vandværkerne.

Figur: Nødforbindelser i Jammerbugt Kommune.

Beredskabsplan for vandforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for vandforsyninger i Jammerbugt Kommune er udarbejdet i samarbejde med Grundvandsrådet. Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold, f.eks. ved forurening af drikkevandet, større rørbrud, samt nedbrud af selve vandværkerne.

Beredskabsplanen kan ses her.