Indvindingsreserve

Vandværkerne skal søge tilladelse hos Jammerbugt Kommune til at indvinde den nødvendige vandmængde til:

  • Det nuværende vandforbrug
  • Variationer i vandforbruget år for år
  • Tilslutning af nye forbrugere
  • Nødforsyning af nabovandværker
  • Omlægning af indvindingen, hvis grundvandet bliver forurenet

Figur: Størrelse af indvindingstilladelse for vandværker i Jammerbugt Kommune.

I stambladene for de enkelte vandværker ses de gældende indvindingstilladelser sammen med indvindingen i 2020/2021 samt vandværkernes indvindingsreserve i forhold til vandforbruget. Indvindingsreserven er bestemt som forskellen mellem indvindingstilladelsen og indvindingen i 2020/2021. En indvindingsreserve på ca. 20-30 % vurderes at være passende.

Indvindingsreserve Antal vandværker
< 0 % 1
0-10 % 4
10-20 % 6
20-30 % 15
> 30 % 12

Tabel: Indvindingsreserve på vandværker i Jammerbugt Kommune.

Den samlede indvinding for de almene vandværker har været på ca. 3,6 mio. m3/år i 2020/2021, hvor den samlede tilladte mængde er ca. 4,6 mio.m3/år, svarende til indvindingsreserve på ca. 22 %.

Størstedelen af vandværkernes indvindingstilladelser udløber efter Vandforsyningsplanens planperiode omkring 2050.

Vandværkernes indvindingsreserve varierer med en reserve på < 0 % og op til ca. 51 %. 11 af de almene vandværker ligger under det vejledende niveau på 20 – 30 %. I forbindelse med udstedelse af nye indvindingstilladelser, vil der ske en justering af tilladelsernes størrelse under hensyntagen til nuværende og det forventede fremtidige forbrug.