Tilsyn med vandforsyning

Boringer og vandforsyningsanlæg i kommunen skal være af tilfredsstillende kvalitet for at sikre vandkvaliteten samt beskyttelse af grundvandsressourcen. Jamerbugt Kommune vil føre tilsyn med boringer og vandforsyningsanlæg ud fra tilsynsfrekvensen angivet i tabellen.

Type af vandforsyningsanlæg Minimum tilsynsfrekvens
Almene vandforsyningsanlæg Hvert 4. år
Vandforsyningsanlæg til skoler, sygehuse, kaserner, restaurationer, campingpladser o.lign. Hvert 5. år
Vandforsyningsanlæg til til fødevarevirksomheder, herunder mælkeleverandører. Hvert 5. år
Ikke almene vandforsyningsanlæg, der forsyner 3-9 ejendomme. Hvert 5. år
Enkeltindvindingsanlæg, der forsyner 1-2 ejendomme Ingen fast frekvens
Markvandingsanlæg Ingen fast frekvens

Tabel: Minimumshyppighed af de tekniske tilsyn.

Jammerbugt Kommune har fastsat minimums tilsynsfrekvens for vandforsyningsanlæggene i kommunen i den kommende planperiode. Der er ikke tidligere ført regelmæssigt teknisk tilsyn med vandforsyningsanlæg ved mælkeleverandører. Der føres kun teknisk tilsyn med enkeltindvindingsanlæg, såfremt der er overskridelse af kravene, eller såfremt kommunen bliver opmærksom på, at forholdene ved anlægget påkræver et tilsyn.