Indsatsplaner

I Jammerbugt Kommune er der seks Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). I hvert af disse område er der lavet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Indsatsplanerne kan ses her.

Figur: Oversigt over indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Jammerbugt Kommune.