Den digitale plan

Vandforsyningsplan 2023-2034 består af en beskrivelse af rammer og lovgrundlag, en statusredegørelse samt mål og retningslinjer, som tilsammen beskriver den ønskede retning og udvikling for vandforsyningen i Jammerbugt Kommune. Planen er bygget op omkring 6 temaer, som ses i den vandrette, øverste bjælke på hjemmesiden:

FORSIDE - Planens tilblivelse, rammer og lovgrundlag for planen samt miljøvurdering af planen.

MÅL - Mål og retningslinjer som Jammerbugt Kommune og de almene vandværker skal administrere og planlægge efter.

VANDFORSYNING - Beskrivelse af forsyningsstrukturen i Jammerbugt Kommune, herunder forsyningssikkerhed samt vandkvaliteten fra de almene vandværker i kommunen.

VANDFORBRUG - Nuværende vandforbrug og prognose for fremtidig vandforbruget i Jammerbugt Kommune, herunder prioritering af vandressource samt forholdet imellem forbrugerne og de almene vandværker.

GRUNDVAND - Grundvandsressourcen i Jammerbugt Kommune, herunder indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

VANDVÆRKER - Oplysninger om de almene vandværker i Jammerbugt Kommune, såsom indvindingsmængde, forsyningssikkerhed, vandkvalitet samt plan for de enkelte vandværker.

Digitalisering af planen

Vandforsyningsplanen findes kun som en digital plan. Jammerbugt Kommune har fravalgt papirudgaven, dels for at spare penge og papir og dels for altid at have en ny og opdateret plan tilgængelig for kommunens borgere.

Hvis du alligevel ønsker at have en papirversion, kan du udskrive hele eller dele af Vandforsyningsplanen ved at trykke på printerikonet øverst.

Opdatering

Alle betydende ændringer vil blive indført som et tillæg til planen og skal godkendes politisk.

Jammerbugt Kommune vil løbende indføre ændringer uden betydning eller konsekvenser, som derfor ikke kræver politisk godkendelse. Eksempler herpå er opdatering af nyeste gældende data samt ajourføring af links, illustrationer mv.