Ordforklaring

Alment vandværk
Vandværk der forsyner 10 eller flere husstande med drikkevand.

Fordelingsvandværk
Alment vandværk som ikke har egen vandindvinding, og derfor køber og distribuerer vand indvundet fra et andet vandværk.

Forsyningsområde
Angiver det område, hvor hver enkelt alment vandværk som udgangspunkt har forsyningspligt. 

Ikke-alment vandværk
Vandværk der forsyner 1-9 husstande med drikkevand.

Kildeplads
Område med én eller flere boringer, der indvinder grundvand til drikkevand.