Fordelingsvandværker

I Jammerbugt Kommune er der 4 fordelingsvandværker. Fordelingsvandværkerne modtager vand fra andre vandværker, som indvinder og behandler råvandet, inden det ledes videre til fordelingsvandværkerne.

Figur: Forsyningsområder for almene vandværker (lyseblå) og fordelingsvandværker (mørkeblå) i Jammerbugt Kommune.