Gjøl Nordre Vandværk

Gjøl Nordre Vandværk får vand fra Gjøl Private Vandværk. Fordelingsvandværket forsyner landejendomme nord for Gjøl By. Vandværket forsyner 26 ejendomme. Der er ingen behandling af vandet. Der er ingen enkeltindvindere i vandforsyningsområdet.

Aktuel vandkvalitet
De seneste vandanalyser kan ses her.

Plan for Gjøl Nordre Vandværk
Gjøl Nordre Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration.

Kontaktoplysninger
Gjøl Nordre Vandværks hjemmeside.